Download phần mềm HTKK 3.3.1Ngày 27/03/2015 Tổng cục thuế chính thức nâng cấp ứng dụng Hỗ trợ kê khai thuế mã vạch (HTKK) phiên bản 3.3.1, Khai thuế qua mạng (iHTKK) phiên bản 3.1.1 và phần mềm Hỗ trợ quyết toán thuế TNCN (QTTNCN) phiên bản 3.2.1 đáp ứng một số yêu cầu nghiệp vụ hỗ trợ quyết toán thuế TNCN năm 2014 và cấp mã người phụ thuộc.
 Download HTKK 3.3.1 ra ngày 27/3/15 Tổng cục thuế
Hoặc tại link: HTKK 3.3.1
Share your views...

1 Respones to "Download phần mềm HTKK 3.3.1"

vieclambienhoa Admin nói...

The largest recruitment information center is in harmony with the diverse sources of job information that the employment recruitment website employs here. We would like to link to you.
tuyển dụng việc làm biên hòa
viec lam bien hoa
việc làm biên hòa
Thanks you much.


00:55 30 tháng 12, 2017

Đăng nhận xét

 

© 2012 Tìm việc kế toán | Việc làm kế toán lương cao All Rights Reserved Tìm việc kế toán