Bài tập kế toán tính thuế TNDN có lời giảiBài tập tính thuế thu nhập doanh nghiệp có lời giải

Năm 2015 thì mức thuế suất thuế TNDN đã được điều chỉnh và thay đổi. Để giúp các bạn sinh viên kế toán kịp thời cập nhật, công ty kế toán hà nội xin chia sẻ mẫu bài tập tính thuế thu nhập doanh nghiệp và hướng dẫn cách tính.

Bài tập:
- Theo số liệu trên sổ sách và chứng từ thì Quý I/2014 Công ty kế toán hà nội phát sinh các nghiệp vụ sau:

- Doanh thu từ hoạt động bán hàng, dịch vụ là: 800.000.000vnđ.
- Trả lương cho Công nhân viên là: 150.000.000đ và các khoản trích theo lương như: Bảo hiểm …: 30.000.000đ.
- Lãi nhận được từ tiền gửi Tài khoản ngân hàng: 1.000.000đ.
- Nộp tiền thuế GTGT Qúy I/2014 số tiền: 10.000.000đ.
- Chi phí bán hàng: 100.000.000đ. Trong đó chi phí quảng cáo: 10.000.000đ
- Chi phí quản lý Doanh nghiệp: 120.000.000đ.

Yêu cầu: Tính thuế thu nhập doanh nghiệp tạm tính Qúy I/2014 của Công ty kế toán hà nội
Biết rằng: Công ty kế toán hà nội được thành lập vào 20/05/2011 và doanh thu năm 2013 < 20 tỷ

Hướng dẫn giải bài tập kế toán tính thuế thu nhập doanh nghiệp

1. Xác định thu nhập chịu thuế TNDN:


Doanh thu tính thuế TNDN:
= 800.000.000vnđ.

Thu nhập khác:
= 1.000.000đ.

Chi phí được trừ khi tính thuế TNDN:
= 150.000.000đ + 30.000.000đ + 100.000.000đ  + 120.000.000đ = 400.000.000

=> Thu nhập chịu thuế TNDN:
Thu nhập chịu thuế = (Doanh thu - Chi phí được trừ) + Các khoản thu nhập khác
= (800.000.000 - 400.000.000) + 1.000.000đ. = 401.000.000

2. Xác định thu nhập tính thuế TNDN:

Thu nhập tính thuế = Thu nhập chịu thuế  - (Thu nhập được miễn thuế + Các khoản lỗ được kết chuyển theo quy định)
= 401.000.000
(Vì không có các khoản thu nhập được miễn thuế và là quý I nên không được chuyển các khoản lỗ của năm trước sang, các khoản lỗ được chuyển theo quý hoặc theo năm).

3. Thuế TNDN phải nộp tạm tính Qúy I/2014 của Công ty kế toán hà nội như sau:
Thuế TNDN phải nộp = Thu nhập tính thuế  x Thuế suất
= 401.000.000 x 20% = 80.200.000đ
(Vì năm 2013 Công ty có doanh thu < 20 tỷ nên được áp dụng thuế suất 20%)
Share your views...

2 Respones to "Bài tập kế toán tính thuế TNDN có lời giải"

tai nguyen dang nói...

a


23:11 6 tháng 12, 2017
Bds Biên Hòa nói...


Cùng với sự phát triển internet hiện nay thì trang tuyển dụng việc làm biên hòa đã ra đời nhằm đáp ứng các nhu cầu tuyển dụng việc làm cho các doanh nghiệp trong và ngoài nước để có cơ hội tìm kiếm những ứng viên phù hợp nhất
Trang tuyển dụng việc làm biên hòa,
việc làm biên hòa,
tuyển dụng việc làm biên hòa,
thông tin tuyển dụng việc làm biên hòa,


20:29 10 tháng 12, 2017

Đăng nhận xét

 

© 2012 Tìm việc kế toán | Việc làm kế toán lương cao All Rights Reserved Tìm việc kế toán