Hướng dẫn bù trừ thuế thu nhập cá nhân đã nộp thừaHướng dẫn bù trừ thuế thu nhập cá nhân đã nộp thừa
Trường hợp Công ty quyết toán thuế TNCN, đối với các cá nhân ủy quyền cho Công ty quyết toán thay thì Công ty có trách nhiệm bù trừ thuế thu nhập cá nhân đã nộp thừa.
    Trường hợp vẫn còn số thuế nộp thừa thì Công ty ứng trước tiền để trả cho cá nhân, đồng thời lập Giấy đề nghị hoàn trả khoản thu ngân sách nhà nước theo mẫu số 01/ĐNHT (ban hành kèm Thông tư số 156/TT-BTC) gửi cơ quan thuế quản lý trực tiếp để thực hiện bù trừ hoặc hoàn trả thuế theo hướng dẫn tại Khoản 5 Điều 33 Thông tư số 156/TT-BTC.
   Tại Khoản 2, 4, 5 Điều 33 Thông tư số 156/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính quy định việc xử lý số tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt nộp thừa:
"2. Người nộp thuế có quyền giải quyết số tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt nộp thừa theo thứ tự quy định sau:
a) Bù trừ tự động với số tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt còn nợ hoặc còn phải nộp của cùng lọai thuế theo hướng dẫn tại Khoản 1 Điều 29 Thông tư này (trừ trường hợp nêu tại điểm b khoản 1 Điều này).
b) Bù trừ tự động với số tiền phải nộp của lần nộp tiếp theo của từng loại thuế có cùng nội dung kinh tế (tiểu mục) quy định của mục lục ngân sách nhà nước (trừ trường hợp nêu tại điểm b Khoản 1 Điều này). Trường hợp quá 06 (sáu) tháng kể từ thời điểm phát sinh số tiền thuế nộp thừa mà không phát sinh khoản phải nộp tiếp theo thì thực hiện theo hướng dẫn tại điểm c khoản này.
c) Người nộp thuế có số tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt nộp thừa theo hướng dẫn tại điểm b khoản 1 Điều này và người nộp thuế có số tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt nộp thừa quy định tại điểm a khoản này sau khi thực hiện bù trừ theo hướng dẫn tại điểm a, điểm b khoản này mà vẫn còn số tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt nộp thừa thì người nộp thuế gửi hồ sơ đề nghị hoàn thuế đến cơ quan thuế trực tiếp quản lý để được giải quyết  hoàn thuế theo hướng dẫn tại Chương VII Thông tư này.
4. Tổ chức, cá nhân chi trả thu nhập từ tiền lương, tiền công được cá nhân uỷ quyền quyết toán thuế thu nhập cá nhân có trách nhiệm bù trừ số thuế nộp thừa, nộp thiếu, khấu trừ số thuế còn phải nộp, trả cho cá nhân nộp thừa khi quyết toán thuế. Tổ chức, cá nhân chi trả thu nhập ứng trước tiền để trả cho cá nhân có số thuế nộp thừa và thực hiện quyết toán với cơ quan thuế như sau:
a) Trường hợp trên tờ khai quyết toán thuế (mẫu số 05/KK-TNCN ban hành kèm theo Thông tư này), nghĩa vụ quyết toán thay cho cá nhân có số thuế nộp thừa, thì tổ chức, cá nhân chi trả thu nhập thực hiện như sau:
- Trường hợp trên bảng kê 05-1/BK-TNCN chỉ có cá nhân nộp thừa thì tổ chức, cá nhân chi trả thu nhập thực hiện bù trừ hoặc đề nghị hoàn trả theo hướng dẫn tại khoản 5 Điều này.
- Trường hợp trên bảng kê 05-1/BK-TNCN có tổng số tiền thuế của các cá nhân nộp thừa lớn hơn tổng số tiền thuế của các cá nhân nộp thiếu thì tổ chức, cá nhân chi trả thu nhập khấu trừ tiền thuế của cá nhân nộp thiếu để hoàn trả cho các cá nhân nộp thừa. Sau khi thực hiện bù trừ, tổ chức, cá nhân chi trả thu nhập thực hiện bù trừ hoặc đề nghị hoàn trả theo hướng dẫn tại khoản 5 Điều này.
b) Trường hợp trên tờ khai quyết toán thuế, nghĩa vụ quyết toán thay cho cá nhân có số thuế còn phải nộp ngân sách nhà nước thì tổ chức, cá nhân trả thu nhập thực hiện khấu trừ tiền thuế của cá nhân nộp thiếu để hoàn trả cho các cá nhân nộp thừa. Sau khi thực hiện bù trừ, tổ chức, cá nhân trả thu nhập thực hiện bù trừ hoặc đề nghị hoàn trả theo hướng dẫn tại khoản 5 Điều này.
5. Nghĩa vụ quyết toán thay cho cá nhân được bù trừ với nghĩa vụ khấu trừ của tổ chức, cá nhân chi trả thu nhập.
- Trường hợp nghĩa vụ quyết toán thay cho cá nhân có số thuế nộp thừa, đồng thời nghĩa vụ khấu trừ cũng có số thuế nộp thừa thì tổ chức, cá nhân chi trả thu nhập lập Giấy đề nghị hoàn trả khoản thu ngân sách nhà nước theo mẫu số 01/ĐNHT ban hành tại Thông tư này cho cả 2 nghĩa vụ này, gửi cơ quan thuế trực tiếp quản lý để hoàn trả thuế.
- Trường hợp nghĩa vụ quyết toán thay cho cá nhân có số thuế nộp thừa, đồng thời nghĩa vụ khấu trừ không có số thuế còn phải nộp hoặc không có số thuế nộp thừa {số thuế bằng 0 (không)} thì tổ chức, cá nhân chi trả thu nhập lập Giấy đề nghị hoàn trả khoản thu ngân sách nhà nước theo mẫu số 01/ĐNHT ban hành tại Thông tư này gửi cơ quan thuế trực tiếp quản lý để hoàn trả thuế theo quy định.
- Trường hợp nghĩa vụ khấu trừ có số thuế nộp thừa, đồng thời nghĩa vụ quyết toán thay không có số thuế còn phải nộp hoặc không có số thuế nộp thừa {số thuế bằng 0 (không)}thì tổ chức, cá nhân chi trả thu nhập lập Giấy đề nghị hoàn trả khoản thu ngân sách nhà nước theo mẫu số 01/ĐNHT ban hành tại Thông tư này gửi cơ quan thuế trực tiếp quản lý để hoàn trả thuế theo quy định.
- Trường hợp nghĩa vụ quyết toán thay cho cá nhân có số thuế nộp thừa, đồng thời nghĩa vụ khấu trừ có số thuế còn phải nộp hoặc nghĩa vụ quyết toán thay cho cá nhân có số thuế còn phải nộp, đồng thời nghĩa vụ khấu trừ có số thuế nộp thừa thì tổ chức, cá nhân chi trả thu nhập lập Giấy đề nghị hoàn trả khoản thu ngân sách nhà nước theo mẫu số 01/ĐNHT ban hành tại Thông tư này để thực hiện bù trừ, trong đó ghi rõ nội dung phần đề nghị bù trừ cho khoản phải nộp gửi cơ quan thuế trực tiếp quản lý để hoàn trả thuế theo quy định.”
+ Tại Khoản 1 Điều 53 quy định việc hoàn thuế TNCN:
“Hoàn thuế đối với tổ chức, cá nhân trả thu nhập thực hiện quyết toán thay cho các cá nhân có ủy quyền quyết toán thuế.
Trường hợp tổ chức, cá nhân trả thu nhập sau khi bù trừ số thuế nộp thừa, nộp thiếu, nếu đề nghị cơ quan thuế hoàn trả thì tổ chức, cá nhân trả thu nhập nộp hồ sơ hoàn thuế cho cơ quan thuế trực tiếp quản lý.
Hồ sơ hoàn thuế gồm:
- Gíấy đề nghị hoàn trả khoản thu ngân sách nhà nước theo mẫu số 01/ĐNHT.

- Bản chụp chứng từ, biên lai nộp thuế thu nhập cá nhân và người đại diện hợp pháp của tổ chức, cá nhân trả thu nhập ký cam kết chịu trách nhiệm tại bản chụp đó.


Read More Add your Comment 0 nhận xét


Tuyển kế toán tổng hợp tại tphcmThông báo Tuyển kế toán tổng hợp tại tphcm
Vị trí tuyển dụng Kế toán tổng hợp
Chức vụ Nhân viên Số năm kinh nghiệm 4 năm
Ngành nghề Kế toán-Kiểm toán Yêu cầu bằng cấp Đại học
Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Yêu cầu giới tính Nữ
Địa điểm làm việc TP. HCM Yêu cầu độ tuổi 25 - 29 tuổi
Mức lương Thỏa thuận Số lượng cần tuyển 1
Mô tả công việc - Lập và xử lý thông tin xuất hóa đơn GTGT của Công ty và các Chi nhánh;
- Tập hợp hóa đơn, chứng từ phát sinh hàng ngày để theo dõi và hạch toán;
- Lập và gửi báo cáo thuế tháng, quý theo đúng quy định về thuế GTGT, thuế TNCN, thuế TNDN, BCTC, báo cáo sử dụng hóa đơn;
- Cuối năm lập/hướng dẫn Chi nhánh về báo cáo tài chính, quyết toán thuế TNDN, quyết toán thuế TNCN;
- Ngoài ra, thực hiện công tác bảo hiểm của Công ty.
Quyền lợi được hưởng - Được hưởng theo chế độ của nhà nước và theo quy định của công ty .
Yêu cầu khác - Nữ từ 28 tuổi trở lên.
- Biết sử dụng phần mềm Misa, thành thạo vi tính, chịu được áp luật công việc.
- Trình độ đại học trở lên (không liên thông)
- Kinh nghiệm từ 2-3 năm nghề kế toán
Hồ sơ bao gồm - Đơn xin việc.
- Sơ yếu lý lịch.
- Hộ khẩu, chứng minh nhân dân và giấy khám sức khỏe.
- Các bằng cấp có liên quan.

Ứng viên nộp hồ sơ qua mail: tuyendung.viettire@gmail.com
Hạn nộp Hồ sơ 31/05/2015
Hình thức nộp hồ sơ Qua Email
Thông tin liên hệ
Người liên hệ Ms Thanh
Địa chỉ liên hệ 190 Bạch Đằng, P.24, Q. Bình Thạnh, TP.HCM
Email liên hệ tuyendung.viettire@gmail.com
Điện thoại liên hệ 0835111812
Yêu cầu Ghi rõ trong Email, CV, bìa và bên trong hồ sơ xin việc khi gửi đến Nhà tuyển dụng: "Theo nguồn thông tin tuyển dụng tại http://vieclam.24h.com.vn - vị trí Kế toán tổng hợp. Hạn nộp: 31/05/2015"
Gửi bạn bè In tin này Tố cáo Lưu tin
Người tìm việc cảnh giác khi có bất kỳ yêu cầu thu phí từ phía nhà tuyển dụng
Thông tin nhà tuyển dụng
Tên công ty Công ty cổ phần Lốp xe Việt
Địa chỉ 190 Bạch Đằng, P.24, Q. Bình Thạnh
Website www.viettire.com
Điện thoại 0835111812
Giới thiệu

CÔNG TY PHÂN PHỐI LỐP XE vIỆT (VIETTIRE) là nhà phân phối lốp xe hàng đầu tại Việt Nam. Chuyển phân phối các loại lốp xe dùng cho xe: xe Tải, xe Bus, xe Container, xe Nâng, xe Cơ giới, xe nông nghiệp. xe du lịch.

VIETTIRE là nhà phân phối độc quyền các nhãn hiệu như: Maxxis, Otani, Deestone, Nexen, Michelin OTR, Bridgestone OTR....

VIETTIRE có hơn 100 nhân viên, hàng trăm đại lý trên cả nước. Đậc...
Cập nhật việc làm mới tại: https://www.facebook.com/vieclamketoanmoi


Read More Add your Comment 1 nhận xét


Tuyển kế toán tổng hợp làm việc tại hà đôngTuyển kế toán tổng hợp làm việc tại hà đông
Vị trí tuyển dụng Kế toán tổng hợp
Chức vụ Nhân viên Số năm kinh nghiệm 2 năm
Ngành nghề Kế toán-Kiểm toán Yêu cầu bằng cấp Cao đẳng
Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Yêu cầu giới tính Nữ
Địa điểm làm việc Hà Nội Yêu cầu độ tuổi 25 - 29 tuổi
Mức lương 3 - 5 triệu Số lượng cần tuyển 1
Mô tả công việc
1. Kiểm tra đối chiếu số liệu giữa các đơn vị nội bộ, dữ liệu chi tiết và tổng hợp.
2. Kiểm tra sự cân đối giữa số liệu kế toán chi tiết và tổng hợp
3. Kiểm tra số dư cuối kỳ có hợp lý và Khớp đúng với các báo cáo chi tiết.
4. Theo dõi công nợ khối văn phòng công ty, quản lý tổng quát công nợ toàn công ty. Xác định và đề xuất lập dự phòng hoặc xử lý công nợ phải thu khó đòi toàn công ty.
5. Kê khai thuế GTGT, TNCN, TNDN và các báo cáo thuế khác theo đúng quy định hiện hành
6. Quản lý tài sản, công cụ dụng cụ, tham gia kiểm kê định kỳ hàng tháng theo quy định
7. Tính tiền lương và thực hiện các công việc liên quan đến tiền lương
8. Giải trình, cung cấp tài liệu, số liệu cho các cơ quan như: thuế, kiểm toán, các đoàn thanh tra kiểm tra khi có yêu cầu.
9. Lưu trữ dữ liệu kế toán theo qui định.
10. Thống kê và tổng hợp số liệu kế toán khi có yêu cầu.
Quyền lợi được hưởng - Thu nhập từ 4 triệu/ tháng trở lên.
- BHXH, BHYT và chế độ phúc lợi khác theo quy định của pháp luật và Công ty
- Được làm việc trong mội trường chuyên nghiệp, năng động, thân thiện, có cơ hội thăng tiến cao.
- Được thưởng quý, năm, thưởng các dịp lễ và thưởng hiệu quả công việc.
Yêu cầu khác - Số lượng: 02 người.
- Độ tuổi: trên 20 tuổi.
- Trình độ: Tốt nghiệp chuyên nghành kế toán, Từ Cao đẳng trở lên.
- Kinh nghiệm: 02 năm
- Ngoại hình khá
Hồ sơ bao gồm - Sơ yếu lý lịch có xác nhận của địa phương;
- Thư ứng tuyển;
- CV mô tả kinh nghiệm, năng lực cá nhân;
- Bằng tốt nghiệp, văn bằng chứng chỉ liên quan;
- Giấy khai sinh, Hộ khẩu gia đình
- 02 ảnh cá nhân 3x4 hoặc 4x6
- Giấy chứng nhận sức khỏe.
(phỏng vấn nộp hồ sơ phô to)
Hạn nộp Hồ sơ 30/05/2015
Hình thức nộp hồ sơ Mọi hình thức
Thông tin liên hệ
Người liên hệ Mr. Tiến
Địa chỉ liên hệ Phòng 816 CT 5, KĐT Xala, Hà Đông, Hà Nội
Email liên hệ baxter.vn@gmail.com
Điện thoại liên hệ 0466828833
Yêu cầu Ghi rõ trong Email, CV, bìa và bên trong hồ sơ xin việc khi gửi đến Nhà tuyển dụng: "Theo nguồn thông tin tuyển dụng tại http://vieclam.24h.com.vn - vị trí Kế toán tổng hợp. Hạn nộp: 30/05/2015"
Gửi bạn bè In tin này Tố cáo Lưu tin
Người tìm việc cảnh giác khi có bất kỳ yêu cầu thu phí từ phía nhà tuyển dụng
Thông tin nhà tuyển dụng
Tên công ty Công ty cổ phần mỹ phẩm DEMAX Việt Nam
Địa chỉ P. 816 CT 5, KĐT Xala, Hà Đông, Hà Nội
Website http://www.myphambaxter.com
Điện thoại 0466828833
Giới thiệu

GIỚI THIỆU VỀ DEMAX
Vào năm 2012, Công ty chúng tôi bắt đầu với vai trò nhập khẩu và phân phối sản phẩm chăm sóc tóc cao cấp ở Việt Nam. Sau hơn một kinh nghiệm nhập khẩu và phân phối, chúng tôi bắt đầu tạo dựng thương hiệu với dòng sản phẩm chăm sóc tóc Baxter, Draw, Nuance, Concerto dành riêng cho các salon tóc chuyên nghiệp.
Ngay từ ban đầu, chúng tôi đã chú trọng vào việc lựa chọn các...
Tham khảo các việc làm kế toán khác tại: https://www.facebook.com/vieclamketoanmoi


Read More Add your Comment 0 nhận xét


Mẫu CV xin việc kế toán dành cho người mới đi làmTrong 1 bộ hồ sơ xin việc kế toán thì không thể thiếu 1 CV xin việc kế toán hay và ấn tượng. Nhưng có rất nhiều bạn sinh viên kế toán mới ra trường đang khó khăn trong việc viết CV như thế nào. Dưới đây là mẫu CV xin việc kế toán dành cho người mới đi làm chưa có kinh nghiệm để các bạn tham khảo:

 

Ứng tuyển vị trí: Tuyển kế toán tổng hợp
THÔNG TIN CÁ NHÂN:
   
Họ và tên:     Đinh Mạnh Hà
Ngày sinh:     14/03/1995
Giới tính:    
Địa chỉ:     
Nam
173 - Xuân Thủy – Cầu giấy  - Hà Nội
Di động:     
Gmail:     
Tình trạng hôn nhân: 
0912345678
bimbim@gmail.com
 Độc thân
TRÌNH ĐỘ HỌC VẤN:
Từ 09/2010 - 05/2014:
- Cử nhân kinh tế - Chuyên ngành “Kế toán Tài chính” – Trường Đại học Thương Mại – loại khá.
Từ 01/2013 - 04/2014 - Tốt nghiệp khóa học kế toán thực hành thực tế tại công ty kế toán hà nội
Từ 10/2013 - 12/2013 - Tốt nghiệp khóa học “Tiếng Anh giao tiếp” – loại khá.
Từ 10/2013 - 12/2013 - Tốt nghiệp khóa học “Tin học văn phòng” – loại giỏi.
MỤC TIÊU NGHỀ NGHIỆP:

- Tôi mong muốn được làm việc và học tập trong lĩnh vực kế toán tài chính, để phát huy kiến thức thức và khả năng tôi đã được học.
- Được học tập và phát triển hơn trong nghề nghiệp kế toán.
- Theo học và thi chứng chỉ kế toán trưởng để nâng cao thêm kiến thức và kinh nghiệm của mình trong lĩnh vực kế toán
KINH  NGHIỆM LÀM VIỆC:
Từ 01/2013 - 04/2014:

- Tuy chưa đi làm tại DN nào nhưng tôi có thời gian 3 tháng thực hành làm kế toán tổng hợp tại Công ty Kế Toán Thiên Ưng, công việc cụ thể của tôi là:
- Xử lý hóa đơn chứng từ đầu ra, đầu vào của các công ty mà Công ty kế toán Thiên Ưng làm dịch vụ kế toán.
- Kê khai các loại thuế…
- Tính lương và lập bảng lương, các khoản bảo hiểm…
- Hạch toán lên sổ sách…
- Lập báo cáo tài chính, báo cáo quyết toán thuế năm.
 
Từ 06/2013 - 12/2013: - Làm nhân viên thu ngân cho nhà hàng Như Hồng – KĐT Định Công.
KỸ NĂNG CÔNG VIỆC:

- Sử dụng thành thạo Microsoft Word, Excel, có thể làm bảng lương, lên sổ sách và lập báo cáo tài chính trên Excel.
- Sử dụng thành thạo phần mềm HTKK, phần mềm kế toán Misa. Có thể lên được BCTC trên MISA.
- Có thể làm khai báo thuế và xử lý các trường hợp phát sinh như: mất hóa đơn, Khai báo thuế bị sai...
THÔNG TIN BỔ SUNG:

- Là người rất hoạt bát, nhiệt tình, thật thà, cẩn thận.
- Thích tìm tòi, chinh phục những tri thức, công việc mà mình chưa biết
- Có tinh thần cầu tiến, sáng tạo, ham học hỏi, dễ dàng thích nghi với môi trường mới
- Tinh thần làm việc siêng năng, kiên nhẫn, chủ động tích cực, chịu được áp lực công việc và có tinh thần trách nhiệm.
- Mong ước của tôi là trở thành 1 kế toán giỏi và chuyên nghiệp.

          
Bạn muốn tìm việc kế toán tham khảo page: https://www.facebook.com/vieclamketoanmoi


Read More Add your Comment 3 nhận xét


Download phần mềm HTKK 3.3.1Ngày 27/03/2015 Tổng cục thuế chính thức nâng cấp ứng dụng Hỗ trợ kê khai thuế mã vạch (HTKK) phiên bản 3.3.1, Khai thuế qua mạng (iHTKK) phiên bản 3.1.1 và phần mềm Hỗ trợ quyết toán thuế TNCN (QTTNCN) phiên bản 3.2.1 đáp ứng một số yêu cầu nghiệp vụ hỗ trợ quyết toán thuế TNCN năm 2014 và cấp mã người phụ thuộc.
 Download HTKK 3.3.1 ra ngày 27/3/15 Tổng cục thuế
Hoặc tại link: HTKK 3.3.1


Read More Add your Comment 2 nhận xét


Bài tập kế toán tính thuế TNDN có lời giảiBài tập tính thuế thu nhập doanh nghiệp có lời giải

Năm 2015 thì mức thuế suất thuế TNDN đã được điều chỉnh và thay đổi. Để giúp các bạn sinh viên kế toán kịp thời cập nhật, công ty kế toán hà nội xin chia sẻ mẫu bài tập tính thuế thu nhập doanh nghiệp và hướng dẫn cách tính.

Bài tập:
- Theo số liệu trên sổ sách và chứng từ thì Quý I/2014 Công ty kế toán hà nội phát sinh các nghiệp vụ sau:

- Doanh thu từ hoạt động bán hàng, dịch vụ là: 800.000.000vnđ.
- Trả lương cho Công nhân viên là: 150.000.000đ và các khoản trích theo lương như: Bảo hiểm …: 30.000.000đ.
- Lãi nhận được từ tiền gửi Tài khoản ngân hàng: 1.000.000đ.
- Nộp tiền thuế GTGT Qúy I/2014 số tiền: 10.000.000đ.
- Chi phí bán hàng: 100.000.000đ. Trong đó chi phí quảng cáo: 10.000.000đ
- Chi phí quản lý Doanh nghiệp: 120.000.000đ.

Yêu cầu: Tính thuế thu nhập doanh nghiệp tạm tính Qúy I/2014 của Công ty kế toán hà nội
Biết rằng: Công ty kế toán hà nội được thành lập vào 20/05/2011 và doanh thu năm 2013 < 20 tỷ

Hướng dẫn giải bài tập kế toán tính thuế thu nhập doanh nghiệp

1. Xác định thu nhập chịu thuế TNDN:


Doanh thu tính thuế TNDN:
= 800.000.000vnđ.

Thu nhập khác:
= 1.000.000đ.

Chi phí được trừ khi tính thuế TNDN:
= 150.000.000đ + 30.000.000đ + 100.000.000đ  + 120.000.000đ = 400.000.000

=> Thu nhập chịu thuế TNDN:
Thu nhập chịu thuế = (Doanh thu - Chi phí được trừ) + Các khoản thu nhập khác
= (800.000.000 - 400.000.000) + 1.000.000đ. = 401.000.000

2. Xác định thu nhập tính thuế TNDN:

Thu nhập tính thuế = Thu nhập chịu thuế  - (Thu nhập được miễn thuế + Các khoản lỗ được kết chuyển theo quy định)
= 401.000.000
(Vì không có các khoản thu nhập được miễn thuế và là quý I nên không được chuyển các khoản lỗ của năm trước sang, các khoản lỗ được chuyển theo quý hoặc theo năm).

3. Thuế TNDN phải nộp tạm tính Qúy I/2014 của Công ty kế toán hà nội như sau:
Thuế TNDN phải nộp = Thu nhập tính thuế  x Thuế suất
= 401.000.000 x 20% = 80.200.000đ
(Vì năm 2013 Công ty có doanh thu < 20 tỷ nên được áp dụng thuế suất 20%)


Read More Add your Comment 2 nhận xét


Thông báo tuyển nhân viên thu ngân cho kế toán mới ra trườngThông báo tuyển nhân viên thu ngân
Vị trí tuyển dụng Nhân viên thu ngân
Chức vụ Nhân viên Số năm kinh nghiệm 1 năm
Ngành nghề Kế toán-Kiểm toán Yêu cầu bằng cấp Trung cấp
Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Yêu cầu giới tính Nữ
Địa điểm làm việc Hà Nội Yêu cầu độ tuổi Không yêu cầu
Mức lương Thỏa thuận Số lượng cần tuyển 1
Mô tả công việc - Tính tiền cho khách thông qua phần mềm
- Thu tiền, bàn giao tiền hàng khi hết ca làm việc
- Phối hợp nhận hàng cũng bộ phận Bếp
- Các công việc khác theo sự phân công của cấp trên
Quyền lợi được hưởng - Phụ cấp bữa ăn trong ca làm việc
- Được làm việc trong môi trường năng động, thân thiện
- Chế độ đầy đủ theo Luật BHXH đối với lao động gắn bó lâu dài với công ty
- Đi làm ngay nếu phỏng vấn đạt
- Cụ thể các chế độ trao đổi kỹ trong quá trình phỏng vấn
- Làm việc tại địa chỉ: Lebon cafe & restaurant tại Số 1 Phạm Ngũ Lão, Hoàn Kiếm, Hà Nội hoặc The Big One số 2 Hoa Lư, Hai Bà Trưng, Hà Nội
Yêu cầu khác - Tốt nghiệp chuyên ngành kế toán từ Trung cấp trở lên
- Nhanh nhẹn
- Có tinh thần trách nhiệm với công việc
- Thân thiện, hòa đồng
- Làm việc linh hoạt các ca trong một ngày (ca sáng 6h30-15h; ca chiều 14h30-23h; ca gẫy 9h30-14h và 19h-23h hoặc 10h-14h và 17h-22h).
- Nơi ở gần khu vực quận Hoàn Kiếm và quận Hai Bà Trưng và hộ khẩu phải ở Hà Nội
Hồ sơ bao gồm - SYLL có xác nhận của địa phương
- Giấy khai sinh, CMT nhân dân
- Giấy chứng nhận sức khỏe (nếu có)
- Bằng cấp (nếu có)
Chấp nhận hồ sơ phô tô, không hoàn trả hồ sơ nếu không trúng tuyển. Sau khi trúng tuyển và làm việc chính thức tại công ty, hoàn thiện hồ sơ gốc có dấu đỏ.
Hạn nộp Hồ sơ 31/12/2014

Xem thêm thông tin tuyển dụng tại trang:  Việc làm kế toán 


Read More Add your Comment 1 nhận xét


Công ty cổ phần thú y Xanh Việt Nam tuyển nhân viên kế toánCông ty cổ phần thú y Xanh Việt Nam tuyển nhân viên kế toán
Mô tả công việc kế toán:
- Làm đơn nhập hàng khi có hàng về,kiểm tra tính hợp lý của chứng từ và số liệu thực tế của thủ kho trước khi nhập kho.
- Nhập hàng trả lại phải có HĐ, đề nghị nhập lại hàng có đầy đủ chữ ký PGĐ KD, KTT
- Đối chiếu số liệu phát sinh với thủ kho hàng ngày.
- Thực hiện điều chỉnh hàng hoá khi có phê duyệt.
- Tiếp nhận đơn đặt hàng từ NVBH và khách hàng, xuất hàng trên hệ thống, kiểm tra giá trước khi in HDGTGT,
kèm theo PXK.
- Điều chuyển hàng giữa các công ty trong nội bộ GreenGroup
- Đối chiếu, phẩy lại với thủ kho các đơn hàng đã đi trong ngày và đóng đơn đúng theo ngày đơn hàng đi.
- Báo cáo kiểm kê thực tế hàng tồn kho định kỳ và đột xuất, báo cáo hàng tồn kho cận date, luân chuyển chậm hàng tuần cho trưởng bộ phận và KTT.
- Quản lý theo dõi chặt chẽ HĐTC của công ty, báo cáo tình hình sử dụng HĐ hàng tháng hàng quý.
- Lập bảng kê và hoàn thiện bảng kê VAT đầu ra trước ngày 5 của tháng kế tiếp, số liệu chuẩn tin cậy
- Thực hiện việc trả thưởng, CK, thưởng tháng, qúy, năm theo bảng phê duyệt, kết hợp với trợ lý rà soát các chương trình KM.
- Sắp xế,lưu giữ toàn bộ các chứng từ kế toán đầy đủ hệ thống, khoa học
- Các công việc khác theo sự phân công của Quản lý.
Quyền lợi được hưởng - Được đào tạo chuyên môn nghiệp vụ, có cơ hội tham gia các khóa học trong và ngoài nước.
- Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động, sáng tạo.
- Được hưởng các chế độ chính sách theo quy định, được đóng BHXH, BHYT, BHTN…
- Hưởng đầy đủ các chế độ phúc lợi của công ty: Lễ tết, du lịch, thưởng hàng năm ...

Yêu cầu chi tiết:
Yêu cầu khác Nữ, tốt nghiệp đại học chuyên ngành tài chính, kế toán các trường đại học khối kinh tế: ĐH Kinh tế Quốc Dân, ĐH Thương Mại, học viện Tài Chính ...
Xem thêm thông tin liên hệ tại: https://www.facebook.com/vieclamketoanmoi


Read More Add your Comment 0 nhận xét


Tính thuế thu nhập cá nhân theo hướng dẫn mới năm 2014 như thế nàoHướng dẫn cách tính thuế thu nhập cá nhân theo hướng dẫn mới năm 2014 
Cập nhật theo chính sách tính thuế thu nhập cá nhân năm 2014 chúng tôi đưa ra khá nhiều vấn đề liên quan dưới đây cho việc xử lý về tính thuế thu nhập cá nhân cho các cá nhân có thu nhập phải chịu thuế
 Để đơn giản hóa cách tính thuế TNCN, Bộ Tài chính vừa công bố cách xác định số thuế TNCN phải nộp từ tiền công, tiền lương ngoài cách xác định theo Biểu thuế lũy tiến từng phần.

Quyết toán thuế TNCN thường mất rất nhiều thời gian cho cả người nộp thuế lẫn cơ quan thuế

Cụ thể, cá nhân có thu nhập tính thuế - TNTT - (tổng thu nhập trừ đi các khoản được giảm trừ gia cảnh, đóng bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội, đóng góp vào từ thiện… của cá nhân) đến 5 triệu đồng/tháng thì số thuế phải nộp bằng 5% TNTT; thu nhập trên 5 triệu đồng đến 10 triệu đồng/tháng phải nộp 10% TNTT trừ đi 250 ngàn đồng.

Cá nhân có TNTT trên 10 triệu đồng đến 18 triệu đồng/tháng phải nộp 15% TNTT trừ đi 750 ngàn đồng; thu nhập trên 18 triệu đồng đến 32 triệu đồng/tháng phải nộp 20% TNTT trừ đi 1,65 triệu đồng; thu nhập trên 32 triệu đồng đến 52 triệu đồng/tháng phải nộp 25% TNTT trừ đi 3,25 triệu đồng.

Cá nhân có TNTT trên 52 triệu đồng đến 80 triệu đồng/tháng phải nộp 30% TNTT trừ đi 5,85 triệu đồng; thu nhập trên 80 triệu đồng/tháng phải nộp 35% TNTT trừ đi 9,85% triệu đồng.

Với cách tính thuế như trên, cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công là 40 triệu đồng/tháng, sau khi trừ đi các khoản giảm trừ gia cảnh, đóng bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội… cá nhân còn TNTT là 20,4 triệu đồng thì phải nộp thuế TNCN là 2,43 triệu đồng (20,4 triệu đồng × 20% - 1,65 triệu đồng).

Nếu tính theo Biểu thuế lũy tiến từng phần, cá nhân kể trên vẫn phải nộp 2,43 triệu đồng/tháng nhưng cách xác định số thuế phức tạp hơn rất nhiều do cá nhân phải nộp 4 bậc thuế. Cụ thể, cá nhân nộp thuế TNCN bậc 1 với thuế suất 5% (5 triệu đồng × 5% = 0,25 triệu đồng), nộp thuế TNCN bậc 2 với thuế suất 10% (5 triệu đồng × 10% = 0,5 triệu đồng), nộp thuế TNCN bậc 3 với thuế suất 15% (8 triệu đồng × 15% = 1,2 triệu đồng), và nộp thuế TNCN bậc 4 với thuế suất 20% (2,4 triệu đồng × 20% = 0,48 triệu đồng).

Với cách xác định thuế TNCN như trên, cá nhân có thu nhập tính thuế 90 triệu đồng/tháng phải nộp 21,65 triệu đồng (90 triệu đồng × 35% - 9,85 triệu đồng). Trong khi đó, nếu tính thuế theo Biểu thuế lũy tiến từng phần sẽ trở nên rất phức tạp vì cá nhân có thu nhập tính thuế 90 triệu đồng/tháng phải nộp thuế TNCN 7 bậc khác nhau.

Mạnh Bôn


Read More Add your Comment 1 nhận xét


Thông báo tuyển kế toán kho và kế toán tổng hợpThông báo tuyển kế toán kho và kế toán tổng hợp làm việc tại Hà Nội
Yêu cầu: - Tốt nghiệp các trường đại học, cao đẳng chuyên ngành kế toán.
- Trung thực, nhanh nhẹn, chăm chỉ.
- Đã qua đào tạo kế toán tại Kế Toán Hà Nội

Công ty TNHH Thời trang Hera 
Công ty TNHH Thời trang Rimmy
Địa chỉ: Số 208 Nhà A7, Đường Vĩnh Hồ, Đống Đa, Hà Nội
Số lượng cần tuyển: 2
Giới tính: Không yêu cầu
Độ tuổi: Dưới 30 tuổi
Mức lương: Thoả thuận

* Thông tin liên hệ:

Người liên hệ: Chị Giang
Địa chỉ liên hệ: Số 208 Nhà A7, Đường Vĩnh Hồ, Đống Đa, Hà Nội
Email liên hệ: giangdth79@gmail.com
Điện thoại liên hệ: 0989.998.142 (Chị Giang)
Xem thêm thông tin việc làm kế toán khác tại: https://www.facebook.com/vieclamketoanmoi


Read More Add your Comment 1 nhận xét


 

© 2012 Tìm việc kế toán | Việc làm kế toán lương cao All Rights Reserved Tìm việc kế toán